De casemanger van VerzuimSelect helpt u met een doortastende en betrokken aanpak. Dat zorgt voor snel en zichtbaar resultaat op de korte én lange termijn.

 

Wegwijs in wet –en regelgeving

Als werkgever bent u verplicht om te werken aan een snelle terugkeer van uw medewerker. Een fout in een verzuimdossier kan al verstrekkende financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Het UWV kan u bijvoorbeeld een loonsanctie opleggen indien de re-integratie inspanningen niet voldoende zijn geweest of u niet de juiste formulieren heeft ingevuld. U krijgt dan een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken. Voorkom sancties en werk samen met VerzuimSelect. Wij ondersteunen u bij het schrijven van een plan van aanpak en het invullen van alle formulieren. Wat dacht u van de steeds snellere veranderde wetgeving. Kunt u het als werkgever nog bijhouden? VerzuimSelect wel!

Juiste keuze maken bij verzuimbegeleiding

Wij denken in oplossingen en niet in problemen. VerzuimSelect inventariseert samen met u of er binnen uw bedrijf andere mogelijkheden zijn. Een belangrijke ( en onderschatte) interventie is bijv. het aanbieden van (tijdelijke) aangepast werk. Of dat werktijden en/of taken aangepast kunnen worden. Passend werk aanbieden is vaak lastig voor een werkgever, maar levert vrijwel altijd een oplossing voor verzuim op. Desnoods bij een andere werkgever. En; door diverse mogelijkheden te onderzoeken blijft u contact met uw zieke medewerker en voldoet u aan uw re-integratie inspanning.

Opstellen van praktisch uitvoerbaar gezondheidsbeleid

De overheid verwacht dat u, als werkgever, actief meewerkt aan een gezonde levensstijl. Help uw medewerkers! VerzuimSelect ondersteunt bij het opstellen van een succesvol HR-gezondheidsbeleid. Naast het gezondheidsbeleid kunnen wij ook ondersteunen in de RI&E.