De casemanger van VerzuimSelect helpt u met een doortastende en betrokken aanpak. Dat zorgt voor snel en zichtbaar resultaat op de korte én lange termijn.

 

Wegwijs in wet –en regelgeving

Als werkgever bent u verplicht om te werken aan een snelle terugkeer van uw medewerker. Een fout in een verzuimdossier kan al verstrekkende financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Het UWV kan u bijvoorbeeld een loonsanctie opleggen indien de re-integratie inspanningen niet voldoende zijn geweest of u niet de juiste formulieren heeft ingevuld. U krijgt dan een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken. Voorkom sancties en werk samen met VerzuimSelect. Wij ondersteunen u bij het schrijven van een plan van aanpak en het invullen van alle formulieren. Wat dacht u van de steeds snellere veranderde wetgeving. Kunt u het als werkgever nog bijhouden? VerzuimSelect wel!

Juiste keuze maken bij verzuimbegeleiding

Wij denken in oplossingen en niet in problemen. VerzuimSelect inventariseert samen met u of er binnen uw bedrijf andere mogelijkheden zijn. Een belangrijke ( en onderschatte) interventie is bijv. het aanbieden van (tijdelijke) aangepast werk. Of dat werktijden en/of taken aangepast kunnen worden. Passend werk aanbieden is vaak lastig voor een werkgever, maar levert vrijwel altijd een oplossing voor verzuim op. Desnoods bij een andere werkgever. En; door diverse mogelijkheden te onderzoeken blijft u contact met uw zieke medewerker en voldoet u aan uw re-integratie inspanning.