Overeenkomst verzuimbegeleiding "Gezonde en vitale medewerkers" 

 

U hebt de regie over het verzuim helemaal in eigen hand. U wilt advies en ondersteuning van een specialist die u (op afroep) begeleidt bij verzuimdossiers. Bij langdurig verzuim controleren wij één keer per zes weken het dossier en adviseren wij over de dossieropbouw en vervolgacties. Vervolgens bepaalt u zelf welke verdere ondersteuning en diensten u inzet. Bij dit pakket is advies en ondersteuning van een specialist maar ook de verzuimsoftware* inbegrepen.

Bij deze overeenkomst sluiten wij ook een Basiscontract Arbodienstverling BAKWAGENAAR. Gecertificeerde Arbodienst. Daarmee voldoet u aan de eisen van de op 1 jui 2017 gewijzigde Arbowet.

* Bij onze diensten maken wij gebruik van speciale verzuimsoftware Track. Met de verzuimsofware registreert u gemakkelijk online alle verzuim- en betermeldingen en worden termijnen en afspraken automatisch bewaakt.