De casemanager 

De casemanager of re-integratiecoach is het aanspreekpunt tussen de werkgever, werknemer, UWV en zorgt ervoor dat het re-integratiedossier aan alle eisen uit de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) voldoet. Heeft u een casemanager nodig, neem dan contact met me op.

De casemanager begeleidt de werknemer tijdens de re-integratie. Hij moet ervoor zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk aan passende arbeid wordt geholpen tijdens het verzuim. Hij begeleidt de werknemer naar passende arbeid en is verantwoordelijk voor het re-integratiedossier en de invulling van de wettelijke taken.

De belangrijkste taken van de casemanager zijn:

  • Procesbewaking;
  • Begeleiding naar werk;
  • Maken van Plannen van Aanpak;
  • Aanspreekpunt bedrijfsarts;
  • Aanspreekpunt Arbeidsdeskundige;
  • Aanspreekpunt Werkgever, werknemer en UWV;
  • Voeren van evaluatiegesprek;
  • Eventuele terugkoppeling naar verzekering;
  • Opstellen verdere wettelijke verplichtingen.

Heeft u een casemanager nodig?

Ik kan een lopend verzuimtraject overnemen of u hierbij ondersteunen. Ook kan ik de totale verzuimbegeleiding vanaf de eerste ziektedag op me nemen. Wacht niet te lang een foutje is zo gemaakt. Tel: 0653416774