Casemanager verzuim

Casemanager verzuim nodig? De casemanager verzuim van VerzuimSelect ondersteunt en coacht P&O medewerkers en leidinggevenden van uw organisatie op het gebied van de verzuimbegeleiding in het kader van o.a. de Wet verbetering Poortwachter. 

Vanuit een proactieve regisseursrol begeleidt en coördineert hij langdurig en complexe casuïstiek daadkrachtig. 

Procesbewaking en dossiervorming rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid vinden plaats binnen de kaders van de Wet verbetering Poortwachter. De casemanager verzuim kan snelle interventies inzetten.