Casemanager verzuim

Als casemanager verzuim vervul ik proactief de regiefunctie in het verzuimproces. Ik draag actief bij aan het voorkomen of beperken van schadelast. De spin in het web in het verzuimproces op casusniveau: met daarbij het doel de zieke werknemer zo snel en duurzaam mogelijk te laten integreren. Zorgdragen voor een goede informatievoorziening naar en optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en mogelijk andere betrokkenen, waarbij soms uiteenlopende belangen spelen. Tot slot draag ik bij aan het verbeteren van verzuimbeleid en bevorder je de duurzame inzetbaarheid

Snel een casemanager verzuim nodig? Neem dan contact met me op.