Wat is er in de Arbowet per 1 juli 2017 veranderd?

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet. 

 • Open spreekuur
  Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Het arbeidsomstandigheden-spreekuur (of open spreekuur/preventief spreekuur), maakte al onderdeel uit van onze dienstverlening. Met de nieuwe Arbowet bent u als werkgever nu ook verplicht uw werknemers actief te wijzen op dit recht. Uw werknemer kan zelf dit spreekuur aanvragen.
   
 • Vrije toegang werkvloer
  De bedrijfsarts heeft vrije toegang tot de werkvloer.
   
 • Second opinion
  Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts; de second opinion. VerzuimSelect maakt voor een second opinion gebruik van een poule van bedrijfsartsen, voor meer informatie zie www.bakxwagenaar.nl
   
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
  De preventiemedewerker heeft een duidelijkere rol in de organisatie.
   
 • Basiscontract arbodienstverlening
  De nieuwe Arbowet stelt het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd. De overeenkomsten die VerzuimSelect met haar klanten heeft afgesloten, voldoen voor het grootste deel aan de gestelde voorwaarden, maar de nieuwe wet vereist een aantal aanpassingen hierin. Deze aanpassingen hebben betrekking op de aanvullende afspraken over onze dienstverlening. Deze zijn verwerkt in de samenwerkingsovereenkomst die VerzuimSelect heeft met BakxWagenaar