Gezonde en vitale werknemers zijn van onschatbare waarde voor uw bedrijf

Duurzame inzetbaarheid is een begrip dat hoort bij de huidige moderne samenleving. Als werkgever wordt u steeds meer geacht om samen uw medewerkers op zoek te gaan naar oplossingen om ziekteverzuim terug te dringen. Dat kan door bijvoorbeeld door niet wachten tot problemen zich voordoen maar met actief HR-gezondheidsbeleid uw onderneming gezonder, sterker en concurrerender maken.

Er zijn veel praktijkvoorbeelden beschikbaar dat de arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid van uw personeel toeneemt als het werkklimaat goed is. De overheid stimuleert met allerlei maatregelen dat werkgever en werknemer daarvoor zelf verantwoordelijk worden. Wilt u gezonde en vitale werknemers? Lees verder hoe VerzuimSelect u daarbij helpt.